Rån- inbrott och stöldskyddsprodukter med DNA-märkning

Modern rån- inbrott och stöldskyddsteknik med äkta DNA märkning, vid behov kompletterad med mikropunkter.

Besök gärna vår webbshop genom att klicka här! Där kan ni köpa stöldskyddsmärkning med MärkDNA.

Kan analyseras i alla certifierade kriminaltekniska laboratorium.

DNA-märkningsprodukter för olika ändamål som därför är möjliga kundanpassa.

spiral selecta

 

Vad skiljer SelectaDNA från konkurrerande produkter?

    • SelectaDNA är ett syntetiserat DNA, innebärande att DNA-kedjan skapas i laboratorium av komponenter från naturligt DNA. Detta ger en kort och robust DNA-kedja som möjliggör snabbare och säkrare analys.

 

    • Mikropunkter är ett komplement till DNA-kedjan som möjliggör en snabb identifiering på plats. Punkterna innehåller märksatsens unika sifferkod upprepade gånger samt även i spegelskrift.

 

    • Produkterna innehåller ett ämne som fluorescerar blått i UV-ljus. SelectaDNA identifieras med de flesta UV-lampor, även de som inte identifierar konkurrenternas märkning.

 

    • Alla SelectaDNA-produkter som säljs i Sverige via Vindico DNA Systems är REACH samt PAS-820 godkända.

Vindico DNA Systems är stolta leverantörer av stöldmärknings kit (innehållande både mikropunkter och DNA) till SSF Stöldskyddsföreningen. För mer information, klicka här.